06/08/2015 by admin with 0 comments

Minder risico op complicaties met lenzen


Het kiezen voor een minimale kans op subjectieve klachten, minder risico op complicaties en meer gemak zal zorgen dat de aanpasser als eerste kiest voor een daglens. Ook in het artikel van Douglas Benoit Senior Optometrist, over hoe voorkom je contactlens problemen is 1 van de 10 aanbevolen tips, het dragen van daglenzen.

Deze markt groeit minder snel in Nederland wanneer ze vergeleken wordt met andere landen. Lensdragers stellen misschien geen vragen over deze lens, maar hoogst waarschijnlijk wordt de daglens ook niet actief aanbevolen door contactlensaanpassers. Dit terwijl het bewezen is dat het dragen van daglenzen minder infecties, ontstekingen en allergische reacties1,2,3,4 geeft en het comfort zeer goed is. We kunnen ons afvragen door welke factoren wij ons als aanpassers laten leiden.
Conservatief

Onder het motto ‘never change a winning team’ laten contactlensaanpassers het vaak bij het oude. Het gaat toch goed, dus waarom veranderen. Als het goed gaat, wil dit echter nog niet zeggen dat het niet beter kan. Eén keuze is geen keuze. Als oogzorgspecialist hebben we de taak om consumenten te informeren over mogelijkheden en risico’s. Wanneer consumenten de gevolgen van oude

of een slechte opvolging van hun draagschema niet overzien, zullen ze geen verandering in hun gedrag tonen.
Het is essentieel dat wij als contactlensspecialisten onze rol als oogzorgspecialist op ons nemen en onze klanten serieus nemen. In een onderzoek van Visiontrak (2006) bleek dat de keuze voor een type snelvervangingslens (maandlens of twee weken lens) voor 50%-55% afhangt van de aanbeveling van de contactlensaanpasser. Bij dag

ligt dit de helft lager: 25% Het natuurlijke overwicht dat een contactlensspecialist heeft in de meetruimte kan worden omgebogen naar goede luistervaardigheden en het achterhalen van de wensen van de klant. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten op het gebied van contactlenzen betreffende het gezond houden van het oog. Samen met de belangrijke eigenschap dat deze lenzen zeer comfortabel zijn, zijn deze lenzen een logische keuze. De klant kan uiteindelijk zelf besluiten.

Kosten georiënteerd

Misschien neemt u de kosten van de lenzen voor uw cliënt als een belangrijk uitgangspunt voor het aanpassen van bepaalde lenssystemen. Hierdoor wordt niet gekeken naar de consumentenbehoeften. Door vanuit de kosten te denken, gaan we als het ware op de stoel van de consument zitten zonder precies te weten wat de wensen zijn en wat diegene wil besteden.
Marketing is een discipline geworden voor het ontdekken van de behoeften van de consument. Maar contactlensaanpassers worden niet opgeleid om marketeers te zijn. Contactlensaanpassers worden opgeleid voor de verantwoordelijkheid voor de aanpassing van lenzen en de zorg voor deze ogen. Echter een goede anamnese ontdekt precies waar de problemen zitten en wat de wensen zijn van de klant. Het is dus wel degelijk een onderdeel van ons werk.
Deze rol als oogzorgspecialist wordt wellicht niet zo naar voren gebracht door sommige aanpassers. De beste keuze is de keuze voor gezondheid van de ogen, een goede visus en goed comfort.

Leave Comment