Siliconen allergie

06/08/2015 by Pim de Groot with 0 comments

Siliconen allergie


Op zich klinkt dit zeker niet als een Mythes over contactlenzen en heel eerlijk het klinkt absoluut niet ongeloofwaardig. Met dit begrip wordt in de praktijk vaak gedoeld op lensdragers die alle typen Siliconen Hydrogels vaak hebben geprobeerd, maar allemaal zonder succes. Hun bestaande siliconen hydrogel lenzen blijven het beste resultaat geven. Met regelmaat horen we dit in de praktijk, conclusie deze dragers zijn allergisch voor siliconen. Fact of fabel, het laatste want het bestaat niet. In een editorial op http://www.siliconehydrogels.org (2008) verklaarde Eric Papas PhD reeds dat dit wellicht een veelbesproken onderwerp is, maar dat het geen enkele wetenschappelijke grond heeft. Net als hij hebben wij voor u gekeken naar publicaties over dit onderwerp. We hebben gezocht op pubmed naar hoeveel artikelen er te vinden zijn.

Naar het rijk der fabelen?
En toch zijn er in de praktijk mensen die niet kunnen wennen aan silicone hydrogel lenzen. Hoe groot deze groep is valt slechts te gissen, zeker als we het hebben over dragers van hydrogel lenzen die werkelijk ongeschikt lijken voor silicone hydrogels. Opvallend is dat onder de groep nieuwe dragers dit probleem minder lijkt te spelen. In een studie van Bergenske et al (2007)1, waarbij CW is vergeleken met LDW (low-Dk/t daily wear) lijkt dit ook naar januari 2013 voren te komen.

OP EEN GROTE HOOP…?

De grootste groep van 317 dragers (286 bestaande lensdragers en 31 nieuwe dragers) is 3 jaar gevolg, waarbij de SH lenzen op CW basis werden gedragen. Een controle groep bestaande uit 81 nieuwe lensdragers werd aangemeten met conventionele (low Dk/t) lenzen op basis van Daily wear dragen. In de eerste week na het aanmeten stopte 7% van de nieuwe dragers uit de SH lenzen groep tegen 15% va de LDW groep (nieuwe dragers). In totaal maakte 38% van de SH lenzen groep de 3 jaar periode niet vol, tegen 32% uit de LDW groep (nieuwe dragers). In absolute aantallen betekend dit dat 12 nieuwe dragers uit de SH groep de 3 jaar periode niet hebben vol gemaakt en 34 personen uit de LDW groep, bedenk nogmaals dat deze aantallen alleen de nieuwe dragers betreffen. In hun studie, welke een multi centre opzet had, waren geen restricties ten aanzien van welke lenskeuze de aanpasser moest maken. Hoewel silicone hydrogels aanvankelijk vooral bedoeld waren voor continious wear, zien we wereldwijd dat deze lenzen vooral toegepast worden in de daily wear modaliteit. Uit een onderzoek van Morgan et al (2011)2, blijkt dat ongeveer 9% van alle zachte lenzen op basis van extended wear wordt gedragen, tegen 26% soft DW en 34% SH DW.

Voor Nederland lage het percentage EW nog lager, op 2%. Langzaam aan zien we ook de silicone hydrogel als eerste keus geaccepteerd worden, maar nog steeds draagt een aanzienlijk percentage zachte lensdrager de conventionele hydrogel materialen en starter er nog vele nieuwe lens dragers met deze inmiddels verouderde lenmaterialen. In hoeverre myhten als siliconen allergie bijdrage aan het in stand houden van het conventionele materiaal is slechts gissen, op basis van bijvoorbeeld een onderzoek als dat van de groep van Bergenske et al, lijkt dat in ieder geval minder verstandig. De sleutel..? We mogen misschien voorzichtig stellen dat er geen wetenschappelijk bewijs ligt onder een veronderstelde allergie voor siliconen materiaal, er zijn dragers die niet tevreden zijn met het comfort van de siliconen lenzen. Dat siliconen lenzen voor onze ogen een beter idee is staat wel vast. Vele studies hebben dit inmiddels aangetoond3-8 In het voorwoord van Eef van der Worp staat eigenlijk al waar het o.a. om gaat, we hebben te maken met een geheel nieuw lenstype. We moeten leren hoe hier mee om te gaan. Het toepassen van siliconen hydrogels met de kennis van de conventionele hydrogels gaat niet. Als het in de praktijk niet loopt zoals we dat misschien verwachten, moeten we proberen daar van te leren. Latig hierbij is natuurlijk dat er vele factoren zijn die we moeten afwegen en moeten bekijken.

Oorsprong dit artikel: CNNederland:Nieuws van de sponsor

Leave Comment